Your address will show here +12 34 56 78
Den heilage øya
Opp frå det lunefulle Stadhavet stig sagaøya Selja som ein mektig, grøn katedral. Dette er staden der historia om den første og einaste kvinnelege helgenen, Sankta Sunniva stammar frå.

Øya har to ulike klosteranlegg. Det eine helgenanlegget ligg oppe i fjellsida og det andre er klosteranlegget nede på sletta med klostertårenet intakt.

 

«Å reise til Selja er som å stige inn i eit eventyr.

Det er di eiga historie.

Du ber litt meir av ho i deg når du reiser herifrå.»

 

  • Kjøp billett her
  • Text Hover
Vandring rundt Selja

Rundt heile Selja går det sti. Stien på nordsida er den gamle og mest brukte vegen ut til klosteret. Med roleg gange tek det 25-30 minutt å gå ut til klosteret på denne 1,5 km lange vegen.

Stien på sørsida er ikkje så mykje brukt, men òg ein fin tur for dei som ønskjer å gå der. Landskapet og utsynet er vidare og meir dramatisk på denne sida av øya, om du er heldig kan du sjå havørn. På denne 3 km stien må du rekne med ein times roleg gange mellom klosteret og Bø.

Den tredje stien går over toppen av øya og tek omlag 1,5 timar å gå. Toppen av Selja heiter Varden og er 201 m.o.h. Frå klosteret starta stien ved toppen av trappene ved Sunnivahola. Frå Varden har du flott utsikt i alle retningar.
Klosteranlegget
Klosteranlegget vart bygd i løpet av 200 år og vart ferdigstilt på 1300-talet. Eldste delen er vestenden av Albanuskyrkja, som er frå kring 1100. Kyrkja var seinare forlenga mot aust, og tårnet bygd attåt mot vest. Sør- og austfløyane stod ferdige i stein på slutten av 1200-talet, medan vestfløyen kom tidleg på 1300-talet. Ved klostervågen ligg Munkestøda, som er murar etter klosternaustet. 
  • Text Hover
Guiding på klosteret
Last appen Aispot på din mobil, og du har lydguiden med tekst, bilde og lyd tilgjengeleg også etter du kjem heim.

Det meste av det du får oppleve på øya er ute. For best lyd anbefalar vi derfor å bruke øyrepropper/hodetelefonar. Dersom du ikkje har kan det kjøpast på turistinformasjonen i Selje.

På grunn av dårleg dekning på øya, anbefalar vi å laste ned både app og lydguide før du reise ut. Fysisk guide er tilgjengeleg mot eit tillegg i pris. Ta kontakt med oss
  • Text Hover