Your address will show here +12 34 56 78
Barmen

Barmen er eit eksotisk og levande øysamfunn som er tilgjengeleg med ferje. Her finn du gjestfrie og kreative innbyggjarar og bokstaveleg tala hav av moglegheiter på alle kantar. Her er det bygdekino, bygdelag og sjølvsagt organisert hjortejakt. Fiske er og populært på Barmen, spesielt ferskvassfiske i små vatn på øya. Eit av dei mest spenande kulturminna på Barmen er ein stor runestein frå eldre jernalder, som står i eit område med mange gravrøyser og bautasteinar på austsida av øya. På den 1,55 meter høge runesteinen står det